Výstražná jednodenní stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

dne 27. 11. 2023 se naše škola připojí k jednodenní výstražné stávce. Bude uzavřena celá škola (MŠ, ZŠ, ŠD a ŠJ). Chceme touto stávkou vyjádřit nespokojenost s nekompetentními zásahy do systému školství. Připojujeme se také k textu, který jste možná mnozí četli v Karlovarském deníku:

  Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím, pečuje o budoucí generace. Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné. Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční. Ve stávce škol nejde o platy pedagogických pracovníků. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky a také jde o asistenty pedagogů, kteří jsou v době inkluze pro děti nepostradatelnou oporou. Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst sekretářek, ekonomů, školníků, uklízeček, kuchařek a dále pokles jejich platů.

  Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce tito lidé odvádí a jak nedostatečně jsou platově ohodnoceni. Již nyní mají ředitelé škol problém na tyto pozice sehnat zaměstnance spolehlivé a zodpovědné. Nápad, přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele, považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek. Zničující úmysl drasticky snižovat počty asistentů pedagoga hází klacky pod nohy všem školám, které inkluzi berou jako svůj úkol a naučily se s ní pracovat, jakkoli byla zprvu pro všechny zúčastněné náročná. Zde nejde o to, že se školy rozhodnou nepřijmout děti se specifickými poruchami učení nebo chování. Tyto děti nadále ve škole zůstanou. Je dokonce více než reálné, především podle dat ze školských poradenských zařízení, že tyto děti budou přibývat. Škola, pedagogové budou muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem, mnohdy bez podpory asistentů.

  Nedostatek finančních prostředků ve školách by rovněž způsobil omezení možnosti dělit třídy na menší skupiny v hodinách cizích jazyků a informatiky. Snížení finančních prostředků by rovněž školám omezilo možnost pořizovat učebnice a další pomůcky zkvalitňující výuku. Pokud se naplní avízované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Z plíživě nastávající destrukce našeho školství máme strach. Školské odbory avizovaly na 27. 11. 2023 stávku. Protože chceme dát jasně najevo, co si o rozhodnutích vlády myslíme, nemáme jinou možnost, než se do této stávky zapojit.

  Vážení rodiče, položte si každý otázku, zda byste chtěli zůstat k těmto vládním krokům neteční. My nechceme. Věříme, že je ještě možnost dát STOP nekompetentnosti. STOP snaze vrátit naše školství o 30 let zpět a měnit ho na model zemí, kde se děti ve školách stravují krabičkovými metodami, kde šikana bují přímou úměrou s počtem dětí s různými poruchami učení a chování.

Děkujeme za podporu a pochopení.                                                              Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld