Provoz MŠ

Provoz mateřské školy začíná v 6.00 hod. a končí v 16.00 hodin.

Poplatky za školné v mateřské škole

Základní částka: 200,- Kč měsíčně

Snížená částka: 140,- Kč měsíčně

V případě přerušení provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen částka ve výši 10,- Kč za každý započatý den docházky.

Vzdělávání pro děti, které dosáhnou před začátkem příslušného školního roku věku 5 let, se poskytuje bezúplatně.

Osvobozen od úplaty může být rodič či zákonný zástupce dítěte, který:

  • pobírá sociální příspěvek podle § 20 a 22 zákona č. 117/1995 Sb, o sociální podpoře

  • pobírá dávky pěstounské péče podle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb. a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Splatnost úplaty je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Výše úplaty je stanovena pro období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023.

Božičany 30. 6. 2022

Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld
ředitel školy