Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld
Ředitel školy
Pavla Kovačiková
Učitelka v mateřské škole
Petra Mazurová
Učitelka v mateřské škole
Natálie Marková
Asistentka pedagoga v mateřské škole
Martina Snopková
Třídní učitelka I. třída (1. a 2. ročník)
Mgr. Jitka Topičová
Třídní učitelka II. třída (3., 4. a 5. ročník)
Hana Weisová
Vychovatelka ŠD a Vedoucí ŠJ
Blanka Pištěková
Asistentka pedagoga na základní škole