Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld
Ředitel školy
Pavla Kupčíková
Asistentka pedagoga
Petra Mazurová
Učitelka MŠ
Jitka Melicharová
Učitelka MŠ
Martina Snopková
Třídní učitelka I. třída (1. a 2. ročník)
Mgr. Jitka Topičová Topičová
Třídní učitelka II. třída (3., 4. a 5. ročník)
Hana Weisová
Vychovatelka ŠD a Vedoucí ŠJ