O škole

Z historie školy

Obec, v níž se nachází naše školička, je sice malá, ale má svou dlouhou historii. Něco o ní mohli slyšet ti, kdo se zajímají o historii porcelánu na Karlovarsku či ti, kteří pracují v oborech spřízněných s kaolinem…

První ověřené písemné zmínky o ní pochází již z roku 1359. V roce 2009 tedy tato maličká obec se zhruba 600 obyvateli oslavila již 650 let svého vzniku.

Nechci ale připomínat její vývoj, krátce bych se zaměřil jen na to, co se týká nás – tedy základní a mateřské školy. Dovolím si citovat z brožury, kterou vydala Obec Božičany při připomenutí 640. výročí založení obce:

„…O první škole v obci (nyní čp. 49) je zmínka až v r. 1838, kdy byla postavena na obecním pozemku. Učilo se v ní do r. 1839. Jak ale lidí v obci přibývalo, tak tato přízemní chalupa, kam v r. 1892 chodilo 84 žáků, již nestačila. Obecní radní tedy rozhodli o stavbě nové školy. …… 30. 5. 1893 byl položen základní kámen a již 22. 10. 1893 zde byla zavedena dvoutřídka o počtu 88 žáků. Jelikož v té době se obec stále rozvíjela, přibývali noví obyvatelé, bylo nutno rozšířit budovu o další patro. Na budově byla přistavena i věž s hodinami. Nástavba byla dokončena v r. 1906. Od té doby je škola v podobě, jak ji známe.“

V r. 1908 školu navštěvovalo dnes již neskutečných 258 žáků! V období poklesu obyvatelstva škole několikrát hrozilo uzavření, ale naštěstí se tak díky rozumné úvaze zastupitelů nestalo. 

Do konce šk. roku 1995/1996 v obci působila dvě samostatná školní zařízení – mateřská a základní škola, každá v samostatné budově s veškerým zabezpečením, což bylo značně neekonomické. Došlo tedy ke sloučení těchto zařízení, budova základní školy prošla rekonstrukcí, vybudovala se vlastní plynová kotelna a k 30. 9. 1996 se do nově upravené školy nastěhovaly děti z mateřinky a mohlo začít pravidelné vyučování.

kronika1
kronika2
kronika3
kronika4