Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 4. září 2023.
 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024.Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v středu 31. ledna 2024.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín

 Okresy, obvody hl. města Prahy

12. 2. - 18. 2. 2024

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. Pátek 29. března 2024 je svátek.

 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

 • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2024 do 1. září 2024. Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 • Ve dnech 8. července až 23. srpna 2024 bude uzavřen provoz mateřské školy.

 • Plavecký výcvik žáků 3. až 5. ročníku proběhne od 12. září do 14. listopadu 2023 (10 dvouhodinových lekcí).

 • Třídní schůzky v ZŠ se konají 14. listopadu 2023 a 9. dubna 2024.

 • Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025 proběhne 2. dubna 2024. Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 proběhne 7. května 2024.

 • Ozdravný pobyt pro žáky základní školy a předškoláky proběhne v květnu 2024.

 • Zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků na školáky a loučením se žáky 5. ročníku bude 20. června 2024.