Školní družina

Poplatky ŠD

SAZBY POPLATKŮ ve školní družině Božičany

Výše základní částky: 60,- Kč měsíčně

Osvobozen od úplaty může být rodič či zákonný zástupce dítěte, který:
– pobírá sociální příspěvek podle § 20 a 22 zákona č. 117/1995 Sb, o sociální podpoře
– pobírá dávky pěstounské péče podle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb. a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

Splatnost úplaty je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Výše úplaty je stanovena pro období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022.

Božičany 30. 6. 2021

Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld
ředitel školy